سرویس بهبود نرخ تبدیل و نوتیفیکیشن نیترو

بازدید کننده ها رو به
مشتری تبدیل کن.

با استفاده از نوتیفیکیشن های نیترو می تونی کمپین های مختلف بسازی
و بر اساس هدف کمپین از انواع مختلف نوتیفیکیشن ها استفاده کنی تا بازدید کننده های سایت رو تبدیل به مشتری کنی.

با بازدید کنندگان سایتت بیشتر در ارتباط باش ☎️

🔌 سرویس بهبود نرخ تبدیل و نوتیفیکیشن نیترو رو توی سایتت نصب کن

به راحتی میتونی با یک خط کد سرویس بهبود نرخ تبدیل و نوتیفیکیشن نیترو رو توی هر نوع سایتی نصب کنی.

➕ نوتیفیکیشن مورد نظرتو بساز

نوتیفیکیشنی که می خوای رو بساز و سفارشی کن.

💰 رشد کن و بیشتر درآمد کسب کن

خیلی راحت می تونی با کمپین های مختلف بازدید کننده هاتو به مشتری تبدیل کنی و بیشتر سود کنی.

نصب راحت و سازگار با هر نوع سایتی

سایتتون با هر نوع زبان و تکنولوژی باشه، می تونید از سرویس نوتیفیکشن نیترو استفاده کنید.

Shopify
Wordpress
Zapier
Squarespace
Squarespace
Squarespace
Squarespace
Squarespace
Squarespace
Squarespace
Squarespace
Squarespace

🔥 بهترین ابزار رایگان دیجیتال مارکتینگ شما

تنوع انتخاب، متناسب با هر کسب کاری، امکان سفارشی سازی

پیشنمایش نوتیفیکیشن ها

برای مشاهده نوتیفیکیشن یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

✨ بسته مورد نظرتو انتخاب کن

بسته مورد نظرتو بر اساس وسعت کسب و کار و نیازت انتخاب کن.

.: بسته های رایگان :.

بسته رایگان 😍

رایگان
هدیه نیترو به کسب و کار شما
ویژگی نوتیفیکیشن ها
 • بدون تبلیغ
 • امکان حذف برند نیترو
 • امکان جایگزین کردن برند خودتان با برند نیترو
تعداد کمپین و نوتیفیکیشن های بسته
 • حداکثر تعداد کمپین: 1
 • حداکثر تعداد نوتیفیکیشن ها: 5
 • حداکثر تعداد نمایش نوتیفیکیشن ها در ماه: 100
 • نوع نوتیفیکیشن های فعال: همه موارد
انتخاب طرح

بسته مشاهده تمامی امکانات 👓

آزمایشی
به مدت یک هفته
ویژگی نوتیفیکیشن ها
 • بدون تبلیغ
 • امکان حذف برند نیترو
 • امکان جایگزین کردن برند خودتان با برند نیترو
تعداد کمپین و نوتیفیکیشن های بسته
 • حداکثر تعداد کمپین: 5
 • حداکثر تعداد نوتیفیکیشن ها: 10
 • حداکثر تعداد نمایش نوتیفیکیشن ها در ماه: 500
 • نوع نوتیفیکیشن های فعال: همه موارد
انتخاب طرح

.: بسته های تجاری :.

بسته برنزی کوچک 🥉

( ماهیانه ) 50,000 تومان
( سالیانه ) 500,000 تومان
ویژگی نوتیفیکیشن ها
 • بدون تبلیغ
 • امکان حذف برند نیترو
 • امکان جایگزین کردن برند خودتان با برند نیترو
تعداد کمپین و نوتیفیکیشن های بسته
 • حداکثر تعداد کمپین: 1
 • حداکثر تعداد نوتیفیکیشن ها: 10
 • حداکثر تعداد نمایش نوتیفیکیشن ها در ماه: 100
 • نوع نوتیفیکیشن های فعال: همه موارد
انتخاب طرح

بسته نقره ای کوچک 🥈

( ماهیانه ) 100,000 تومان
( سالیانه ) 900,000 تومان
ویژگی نوتیفیکیشن ها
 • بدون تبلیغ
 • امکان حذف برند نیترو
 • امکان جایگزین کردن برند خودتان با برند نیترو
تعداد کمپین و نوتیفیکیشن های بسته
 • حداکثر تعداد کمپین: 1
 • حداکثر تعداد نوتیفیکیشن ها: 20
 • حداکثر تعداد نمایش نوتیفیکیشن ها در ماه: 300
 • نوع نوتیفیکیشن های فعال: همه موارد
انتخاب طرح

بسته طلایی کوچک 🥇

( ماهیانه ) 150,000 تومان
( سالیانه ) 1,200,000 تومان
ویژگی نوتیفیکیشن ها
 • بدون تبلیغ
 • امکان حذف برند نیترو
 • امکان جایگزین کردن برند خودتان با برند نیترو
تعداد کمپین و نوتیفیکیشن های بسته
 • حداکثر تعداد کمپین: 1
 • حداکثر تعداد نوتیفیکیشن ها: 30
 • حداکثر تعداد نمایش نوتیفیکیشن ها در ماه: 500
 • نوع نوتیفیکیشن های فعال: همه موارد
انتخاب طرح

بسته برنزی متوسط 🥉🥉

( ماهیانه ) 200,000 تومان
( سالیانه ) 2,000,000 تومان
ویژگی نوتیفیکیشن ها
 • بدون تبلیغ
 • امکان حذف برند نیترو
 • امکان جایگزین کردن برند خودتان با برند نیترو
تعداد کمپین و نوتیفیکیشن های بسته
 • حداکثر تعداد کمپین: 2
 • حداکثر تعداد نوتیفیکیشن ها: 40
 • حداکثر تعداد نمایش نوتیفیکیشن ها در ماه: 1000
 • نوع نوتیفیکیشن های فعال: همه موارد
انتخاب طرح

بسته نقره ای متوسط 🥈🥈

( ماهیانه ) 250,000 تومان
( سالیانه ) 2,250,000 تومان
ویژگی نوتیفیکیشن ها
 • بدون تبلیغ
 • امکان حذف برند نیترو
 • امکان جایگزین کردن برند خودتان با برند نیترو
تعداد کمپین و نوتیفیکیشن های بسته
 • حداکثر تعداد کمپین: 2
 • حداکثر تعداد نوتیفیکیشن ها: 50
 • حداکثر تعداد نمایش نوتیفیکیشن ها در ماه: 2000
 • نوع نوتیفیکیشن های فعال: همه موارد
انتخاب طرح

بسته طلایی متوسط 🥇🥇

( ماهیانه ) 300,000 تومان
( سالیانه ) 2,400,000 تومان
ویژگی نوتیفیکیشن ها
 • بدون تبلیغ
 • امکان حذف برند نیترو
 • امکان جایگزین کردن برند خودتان با برند نیترو
تعداد کمپین و نوتیفیکیشن های بسته
 • حداکثر تعداد کمپین: 2
 • حداکثر تعداد نوتیفیکیشن ها: 60
 • حداکثر تعداد نمایش نوتیفیکیشن ها در ماه: 3000
 • نوع نوتیفیکیشن های فعال: همه موارد
انتخاب طرح

بسته برنزی بزرگ 🥉🥉🥉

( ماهیانه ) 400,000 تومان
( سالیانه ) 4,000,000 تومان
ویژگی نوتیفیکیشن ها
 • بدون تبلیغ
 • امکان حذف برند نیترو
 • امکان جایگزین کردن برند خودتان با برند نیترو
تعداد کمپین و نوتیفیکیشن های بسته
 • حداکثر تعداد کمپین: 5
 • حداکثر تعداد نوتیفیکیشن ها: 100
 • حداکثر تعداد نمایش نوتیفیکیشن ها در ماه: 5000
 • نوع نوتیفیکیشن های فعال: همه موارد
انتخاب طرح

بسته نقره ای بزرگ 🥈🥈🥈

( ماهیانه ) 500,000 تومان
( سالیانه ) 4,500,000 تومان
ویژگی نوتیفیکیشن ها
 • بدون تبلیغ
 • امکان حذف برند نیترو
 • امکان جایگزین کردن برند خودتان با برند نیترو
تعداد کمپین و نوتیفیکیشن های بسته
 • حداکثر تعداد کمپین: 5
 • حداکثر تعداد نوتیفیکیشن ها: 150
 • حداکثر تعداد نمایش نوتیفیکیشن ها در ماه: 10000
 • نوع نوتیفیکیشن های فعال: همه موارد
انتخاب طرح

بسته طلایی بزرگ🥇🥇🥇

( ماهیانه ) 600,000 تومان
( سالیانه ) 4,800,000 تومان
ویژگی نوتیفیکیشن ها
 • بدون تبلیغ
 • امکان حذف برند نیترو
 • امکان جایگزین کردن برند خودتان با برند نیترو
تعداد کمپین و نوتیفیکیشن های بسته
 • حداکثر تعداد کمپین: 5
 • حداکثر تعداد نوتیفیکیشن ها: 200
 • حداکثر تعداد نمایش نوتیفیکیشن ها در ماه: 20000
 • نوع نوتیفیکیشن های فعال: همه موارد
انتخاب طرح

بسته بی نهایت 🔥🔥🔥

( ماهیانه ) 1,000,000 تومان
( سالیانه ) 6,000,000 تومان
ویژگی نوتیفیکیشن ها
 • بدون تبلیغ
 • امکان حذف برند نیترو
 • امکان جایگزین کردن برند خودتان با برند نیترو
تعداد کمپین و نوتیفیکیشن های بسته
 • حداکثر تعداد کمپین: بدون محدودیت
 • حداکثر تعداد نوتیفیکیشن ها: بدون محدودیت
 • حداکثر تعداد نمایش نوتیفیکیشن ها: بدون محدودیت
 • نوع نوتیفیکیشن های فعال: همه موارد
انتخاب طرح

🔥 می خواهم از سرویس بهبود نرخ تبدیل و نوتیفیکیشن نیترو استفاده کنم

هیچ پیشنهادی رو از دست نده!